Teambuilding, grupputveckling och äventyr i Göteborg

Unika shower för företagsgrupper med Daniel Kane

Utveckla din grupp med grupputvecklingsaktiviteter

Teambuilding Göteborg

Låt Daniel Kane arrangera teambuilding för er grupp för att ni ska bli ett optimalt arbetsteam! Shower, praktiska teambuildingaktiviteter med magi som tema & workshops.

Teambuilding besår utav olika aktiviteter som utövas i grupp för att banden och samarbetet kollegorna emellan ska stärkas och för att det sociala samspelet ska fungerar på bästa sätt. Dessa relationsutvecklande aktiviteter görs lika ofta inomhus som utomhus, skulle vädret inte vara så kul så kan vi självklart ta oss in i någon anläggning. Daniel Kane har under lång tid arbetat med teambuilding i Göteborg!

Det absolut vanligaste är att ni som företag kontaktar oss när ni vill öka motivationen hos er personal och stärka banden mellan kollegor samt påverka synen på hur ett fungerande samarbete ser ut. Självfallet är teambuildingen utformad för att passa alla! Även mindre grupper av vänner och släktingar är välkomna om man tycker att teambuilding i Göteborg låter som någonting för er!

Vanligtvis tar Teambuildingen upp en heldag, Men om man inte har orken eller den tiden till förfogande så har vi enstaka aktiviteter och övningar som ska hjälpa er grupp att utvecklas.

Alla organisationer och grupper ser olika ut men det finns alltid saker ett team behöver jobba på och dem är ofta de samma. Är er verksamhet dålig på att samarbeta eller har en dålig internkomunikation så hjälper vi er att jobba på det! Eller om ni bara vill utöva roliga aktiviteter och övningar i Göteborg med vänner eller kollegor så har Daniel Kane allt möjligt kul att erbjuda!

Vi arrangerar teambuilding och teamutveckling i hela Göteborg som är utvecklad för att ert team tillsammans ska kunna tampas med alla kommande hinder eller motgångar på bästa sätt. Vi får er grupp att sätta fart framåt!

Teambuilding med utvalda övningar i Göteborg

För Daniel Kane finns det inga begränsningar inom teambuildning eller andra aktiviteter. Vi nöjer oss inte med lite “lära-känna”-övningar som bara skapar stel stämning. Vi vet exakt vad som krävs för att en verklig förbättring och förändring ska åstadkommas. Vi erhåller en utvecklande dialog samt insiktgivande reflektion i kombination med de övningar vi tillsammans valt ut.

Dock är det viktigaste att ha roligt! Annars kommer ingen förändring alls att ske. Teambuilding i Göteborg är glädjespridande samtidigt som gruppen i fråga ges möjligheten att öppna dörren till ett optimerat arbetsteam.

Gå tillsammans igenom en teambuilding i Göteborg för att stärka interagerandet samt utveckla samspelet i relationerna. Höj engagemanget och prestationen i gruppen med våra övningar. Med rätt samarbete kommer ert team snabbare att nå era mål.

Få teamets samhörighet att växa, påverka arbetsglädjen samt tilliten till varandra till det positiva. Vi vill göra ert team medvetna om sina styrkor och och nycklarna till att eliminerar sina svagheter. Vi förser er med de rätta verktygen för att utveckla er arbetsgrupp för ett resultat som håller i framtiden.

Grupputveckling

Här tar ni som grupp (stor eller liten) del av massvis av underhållande och lärorika aktiviteter runt om i Göteborg som vi delar in i dessa kategorierna:

Grupputveckling, Föreläsningar, Teambuildingaktiviteter samt Workshop och utvärdering.

Inom kategorierna kan ni välja mellan aktiviteter som är utvecklade för att stärka er grupp och hjälpa er att kunna samarbeta och utveckla relationen sinsemellan kollegor med mera. Vi gör allt för att påverka insikten om hur ett bra samarbete fungerar. Startskottet till ett perfekt fungerande arbetsteam går här!

 

Aktiviteterna:

Skapa ett effektivt team – med GDQ
GDQ är den enkla vägen till ett effektivare team! Vill ni veta exakt vad er grupp behöver jobba på för att det ska kunna ske någon förändring? Genomgå då en GDQ - Group Development Questionnaire med Aliva Äventyr!

GDQ är en unik och väldigt effektiv metod och är utvecklad för att utvecklas och effektiviseras er grupp internt. GDQ är en enkätbaserad metod! Med stor sannolikhet framgår vilken fas just ert team befinner sig i och vilken karaktär gruppen har.
GDQ är byggt på och jämförs ständigt mot medelvärden utifrån en mängd företag och organisationer i Sverige, det här är unikt i teambuilding!
Vi på Aliva besitter många års grundlig erfarenhet av GDQ och vår personal är även certifierad inom området.

 

GDQ har gett en bevisad effekt!
Fler och fler ledningsgrupper väljer att använda sig av GDQ just för att förutsättningarna att en grupp ska utvecklas till ett effektivt team är väldigt höga!

 

Feedback ger fungerande kommunikation
En föreläsning om återkoppling och dess vikt.

För att ett team ska utvecklas och bli effektivare krävs rätt feedback! Lär er mer om ett effektivt kommunikations sätt. I föreläsningen ingår roliga praktiska övningar.

Återkopplingen är en av de viktigaste faktorerna för att en grupp ska kunna utvecklas.
Med ordentlig feedback blir kommunikation i gruppen mer effektiv. Det blir betydligt lättare att förstå varandras synpunkter vilket i sin tur leder till att det blir lättare att utveckla gruppens samarbete.

Föreläsningen informerar om bland annat:

Varför är feedback viktigt?

Vad menas med feedback?

Vad är feedbacktrappan?

Hur skall man ge feedback?

Hur ska man ta emot feedback?

Hur kan man jobba praktiskt med feedback?

Från grupp till ett optimerat team

Föreläsning om samarbete och grupputveckling

Under denna föreläsning lär sig alla deltagande grupper som har ambitionen att utvecklas till fullt fungerande team med avgörande kunskaper om gruppdynamik och samarbete.

I utvecklingsprocessen mot ett felfritt team är det väldigt viktigt att alla i gruppen är insatta och förstår vilka faser en grupp går igenom. Kunskaper om utveckling skapar enorma möjligheter.

Teambuilding i tävlingstappning

Mixed Outdoor Adventure - teambuilding i tävlingsform.

Olika varianter av lekfulla och lärorika tävlingar och tillitsövningar kombineras här med teambuildingen.

För grupper som vill lära känna varandra bättre är det här ett ultimat val. Testa på ett lättsamt sätt av teambuilding och få samtidigt lite tävlingskänsla under tiden. Dessa varierande samt utmanande övningarna är till för att alla ska kunna delta i.

Talkie and Walkie

Här har ni en kommunikationsövning som kräver att alla är samarbetsvilliga.

Att lära sig att lyssna kan vara avgörande!

Aktiviteten går ut på att leda och hjälpa ett annat team, under tiden ska man själv bli hjälpt. I denna tävling deltar flera lag. Varje lag tilldelas en walkie talkie samt en bit av en karta. Denna Kartbit har lagen själva absolut ingen nytta utav, för det är så att kartan tillhör ett annat lag.

De olika lagens startplatser ligger på helt olika ställen, sen ska man på förnuftigast sätt leda ett annat lag till sin målplats och samtidigt försöka ta sig i mål med hjälp av ett annat lags instruktioner. Det svåra är att den enda tillåtna kommunikationen sker via walkie talkie, och kräver alltså därför rejäl samarbetsförmåga.

Här blir det tydligt hur viktigt det är att både kunna lyssna på instruktioner och att ge instruktioner.

Team Project Adventure
Med Team Project Adventure kommer er grupp tillsammans få visa hur kreativa ni kan vara när ni ska lösa olika problem i projektform. Här är det viktigt att ha lite fantasi kombinerat med bra kommunikation!

Såhär funkar det
Här finns fem olika stationer som teamen kommer att turas om att vara på.
Teamen får på egen hand välja om dem vill utse en person till projektledare. Antingen en ledare genom hela övningen eller en ny vid varje station.
Varje lag ska nu på effektivast sätt samarbeta under tidspress och slutföra de projekt de tilldelats engligt instruktionerna. Övningarna handlar om att man tillsammans ska lyckas skapa, bygga och lösa problem på kreativa vis. Kan ni som team ta med er lärdomen in i kommande övning?

Vad lär man sig här?
Vår idé är att ert team ska bli oslagbart genom våra genomtänkta teambuildingaktiviteter. Tack vare våra uppgifter som ställer höga krav på både ledarskap, bra samarbete, god kreativitet och felfri kommunikation. Efter varje genomförd övning får ni reflektera över hur ni tycker att ni gjort ifrån er gällande just samarbete, kommunikation, ledarskap och projektledning. Ni utvärderar er själva och era lagkamrater direkt på plats.

Exempel på våra uppgifter

 • Landing on Mars
 • Målarstudion
 • Linbanan
 • Dilemmat
 • Filmproduktion
 • Draken

För er tävlingsinriktade
Ta teambuildingen till en ny nivå! Att blanda in lite tävlingsnärv i det hela drar ofta fram det sista som krävs ur en grupp. Tävla team mot team i “Team Project Adventure”. Vinnarna belönas efteråt med guldmedalj! Ta tillfället i akt och göra någonting riktigt utmanande och skoj med era medarbetare - Detta kommer att stärka samspelet mellan varje enskild anställd och gynnar på så sätt er företagsamhet!

Teambuilding

Förbättra ert samarbetet mellan era anställda eller och kollegor? Med våra roliga samt lärorika och praktiska teambuildingaktiviteter kommer ni inom kort vara expeter inom samarbete! Vi har olika aktiviteter, vi har det som din grupp behöver!

Utveckla teamet
Öka gruppens och individernas tilltro till varandra. Samarbetet fungerar som bäst när det finns god komunikationen fungerar som den bör och tilliten i gruppen är på topp.

Alla teambuildingaktiviteter går ut på att ni själva efter varje avslutat moment tillsammans som grupp får utvärdera hur ni löst utmaningarna. Detta kommer att stärk gruppen, både individuellt men främst ur gruppens helhetsperspektiv.

Övningarnas uppbyggnad
De praktiska övningarna varvas med dialog och reflektion. Alla övningar har en aktivitetsledare som observerar och noterar hur ni som grupp löser olika utmaningar och problem ni kommer att ställas inför. Aktivitetsledaren ser ert arbete utifrån och blir därför en väldigt viktig person. Personen ger värdefulla insikter om hur ni fungerar som grupp. Utgår ni sedan efter aktivitetledarens reflektioner kommer du snabbt att göra framsteg.

Alla övningar är skapade efter just ert behov. Teambuilding kan göras på hur många roliga sätt som helst eftersom behoven hos deltagargrupperna varierar och det är därför man aldrig tröttnar på teambuilding!

Nyckelord
Viktiga grundpelare i ett gott samspel i ett team är kommunikation, feedback, självinsikt, värderingar, gruppdynamik, ledarskap och kännedom gentemot teamet och beskriver tydligt vad övningarna är uppbyggda på.

Specifika teamaktiviteter!

Ha roligt i varandras sällskap! – Boka in en eller flera teamaktiviteter och var med om ett lekfullt men lärorikt äventyr.

På vår hemsida gör ni enkelt en intresseanmälan så återkommer vi inom tolv timmar! Välj om ni vill vara inomhus eller utomhus, på sommaren eller under vintern kan ni boka in teambuilding i hela Göteborg.

Våra teamaktiviteter delar vi in i kategorierna “Lekfullt och klurigt”, “Skytte”, “Bygga och konstruera” samt “Quiz”.

Här finns det en mängd givande aktiviteter att kombinera teambuildingen med.

Teambuilding och grupputveckling i Göteborg

Ta som grupp del av en mängd lärorika aktiviteter som vi delar in i kategorierna:

 • Grupputveckling
 • Föreläsningar
 • Teambuildingaktiviteter
 • Workshop och utvärdering

Dessa kategorier presenterar en rad aktiviteter som är framtagna för att ni som grupp ska bli starka och kunna samarbeta och utveckla kommunikationen internt samt mycket mera. Allt är skräddarsytt för att utveckla och stärka era band, skapa engagemang, arbetsglädje och öka förståelse för vikten av gott samarbete.
Övningarna leds och övervaka allihop av olika aktivitetsledare vars uppgift är att se hur gruppen går till väga och löser de utmaningarna de ställs framför.

Exempel på grupputvecklingsaktivitet:

 1. Kortfattad teoretisk introduktion om grupputveckling och teambuilding
 2. Praktiska teambuildingövningar och tävlingar
 3. Avslutning med kort reflektion och utvärdering

I slutet av aktiviteten hålls en prisutdelning där det lag som samarbetat bäst belönas med ett pris i form av medalj.

Aktiviteterna är mellan 2 till 3 timmar långa och gruppantalet i lagen är obegränsade!

Äventyr i Göteborg

På Alive.se kan du snabbt fylla i din intresseanmälan till våra äventyr! Kom ut i naturen och gör någonting på riktigt! Upplev Göteborgs vackra platser genom att hyra kajak, klättring eller långfärdsskridskor. Alla dessa finns att kombinera med guidad tur, från ett par timmar till heldagar.

Kajak

Kajak är något som allt fler upptäcker hur spännande och givande kajakande faktiskt är! Låt en vattennära upplevelse mitt ute i naturen berika både kropp och själv. Det är dags att du kommer ut och ser platser på ett nytt sätt!

Fridfullhet i kombination med flexibilitet

Att kunna färdas knäpptyst över sjö och hav är oslagbar! Ett lugnt och stilla sommarvatten eller ett spegelblankt vinterhav. Kajaken är rymlig nog för att rymma allt som kan tänkas behövas för längre färder på flera veckor och kajaken är tillräckligt liten för smidig hantering och är lätt att lyfta och bära eller lasta på biltak eller flak.

Aliva Äventyr arrangerar allt från korta kajakturer i närliggande insjöar och längre guidade turer på havet.

En kajak kan ta er ut på långa dagsrutter eller kortare utflykter och på samma gång låter er känna den filosofiska känslan av att glida ut framför häpnadsväckande vyer.

När vi skräddarsyr äventyret i Göteborg utgår vi efter er tidigare erfarenheter och tid till förfogande.

Kom ut på havet i minst tre timmar!

Vi erbjuder även guidade turer i upp till en veckas tid!

Klättring

Vi tar dig ut i naturen för att klättra på en riktig klippa!

Här kan alla delta! Inte bara rutinerade klättrare utan även den som aldrig har provat på har chansen att pröva. Klättringen sker alltid på era egna villkor och det är ni som sätter gränserna när vi beger oss ut på nya äventyr!

Är ni helt nya på det här kommer ni snabbt att upptäcka hur fantastiskt det kan vara att få klättra på riktigt. Ute i den svenska naturen tar vi tar er till klippor som passar den som vill testa för första gången eller den som är ute efter en rejält utmanande upplevelse!

Grundläggande säkerhet

Självklart klättrar vi endast med topp-rep, varje klättrare utrustas med sele, hjälm och klätterskor. Innan klättringen går vi alltid igenom grundläggande säkerhetsaspekter för att ni ska vara så säkra som det går.

Kontakta oss på Aliva Äventyr så skräddarsyr vi ett klätterevent efter era behov.

Klättertid: 2 timmar eller heldag

Långfärdsskridskor

På vinterhalvåret finns möjligheten att med oss ta sig ut på skridskotur med långfärdsskridskor.
Det här är en perfekt aktivitet för dig som vill ut i ett vackert vinterlandskap och samtidigt få lite motion! Upplev vackra platser - från ett annat perspektiv! Vidga dina vyer! Medtagande av någon form av förtäring på utflykterna är ultimat. Antingen planerar vi in grillning tillsammans eller så medtar vi enklare matsäck. Allt är skräddarsytt efter era behov!

Vi erbjuder ledarledda turer ute på Göteborgs vatten!
Aliva Äventyr planerar även in dessa ledarledda turer för både stora och små grupper!

Fullständig säkerhetsutrustning

Våra deltagare utrustas alltid med fullständig säkerhetsutrustning innehållande ryggsäck med grenrem, livlina, ispik, och isdubbar. Vi börjar alltid turerna med att gå igenom den grundläggande säkerhet som man måste vara medveten om vid långfärdsskridskoåkning.
Aktiviteten är anpassad efter de deltagandes tidigare erfarenhet av skridskoåkning med långfärdsskridskor. Det vanligaste är att vi tar oss ut på någon av insjöarna men om isen är stark nog ger vi oss ut på havet.

Tid: 3 timmar – heldag           Antal personer: upp till 30
Utomhus                                  Vintertid